Prace rozpoczęły się kilka dni temu. Wykonawca zwiózł już sprzęt oraz palety kostek, z których będzie układany chodnik. Roboty obejmować będą budowę chodnika o szerokości 2 metrów, z kostki betonowej, rozbiórkę istniejącej nawierzchni tłuczniowej, roboty ziemne na głębokości około 0,5 m, wykonanie dwóch zjazdów, ustawienie krawężników betonowych i obrzeży oraz regulację wysokościową urządzeń uzbrojenia podziemnego terenu.

Nowy chodnik, który powstanie przy blokach mieszkaniowych na Solnie ma mieć długość 109,6 m. Prace powinny zakończyć się na przełomie października i listopada.