Już w najbliższy czwartek 8 grudnia w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu przy ul. Narutowicza 53 odbędzie się inicjatywa dedykowana młodzieży. Ma ona na celu promować zasady bezpiecznych zachowań i postaw, zachęcić do wstąpienia w szeregi służb mundurowych, a także kontynuacji nauki, uczyć reagowania na zagrożenia, umożliwić młodzieży kontakt z instytucjami i służbami oraz edukować w zakresie zadań realizowanych przez poszczególnych organizatorów przedsięwzięcia.

Co w programie?

• Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu - przy stoisku pierwsza pomoc przedmedyczna, profilaktyka, analiza kolorystyczna z wizażystką, specjalistyczny masaż biurowy,
• Komenda Powiatowa Policji w Inowrocławiu - przy stoisku profilaktycznym materiały dotyczące zasad wstąpienia do policji, prezentacja wyposażenia do służby, w tym sprzętu ruchu drogowego,
• Nadgoplańskie WOPR w Kruszwicy - przy stoisku informacje jak zostać WOPR-owcem, uzyskasz informacje o darmowym pakiecie szkoleń w ramach projektu „Ratownik wodny – nowy zawód szansą rozwoju osób defaworyzowanych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego", który obejmuje szkolenia ratownika wodnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz płetwonurka i sternika motorowodnego.
• Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy - przy stoisku edukacyjnym zasady postępowania w sytuacjach kryzysowych oraz nauka prawidłowego korzystania z numeru alarmowego 112, szereg materiałów profilaktycznych,
• Zakład Karny Inowrocław - przy stoisku sprzęt służbowy oraz szereg informacji o tego rodzaju służbie, programy resocjalizacyjne,
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej - przy stoisku wyposażenie strażaków, uwaga czad – czujka ratuje życie,
• Straż Leśna - przy stoisku materiały promujące ochronę środowiska, zasady pobytu w lasie, okazja do osobistego spotkania z Mistrzem Świata w Kettlebell Hantle,
• Straż Miejska - przy stoisku edukacyjnym dowiesz się na czym polega służba strażnika, poznasz przepisy porządkowe, szereg materiałów profilaktycznych, w tym odblaski.

W wydarzeniu wezmą udział poszczególne szkoły ponadpodstawowe powiatu inowrocławskiego według zaplanowanego harmonogramu, które te placówki oświatowe otrzymały.

wsp_modul