Zebrane nakrętki przekazane zostaną na rzecz chorej Zuzi Twardowskiej z Polanowic. Wydarzenie zorganizował Młodzieżowy Zespół Doradczy Bumistrza Kruszwicy.

kru2