Na uroczystości w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II składały się obchody święta szkoły oraz zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej i ślubowanie klas mundurowych. Obchody dnia patrona szkoły rozpoczęto od mszy świętej celebrowanej przez proboszcza ks. Artura Sreberskiego w mątewskim kościele parafialnym. Punktem kulminacyjnym była ceremonia ślubowania klas mundurowych: strażackich i policyjnych.

DSC_0125
fot. A. Jaroniewski

Wśród gości, którzy przyjęli zaproszenie dyrektor Doroty Gliwińskiej byli m.in. starosta Wiesława Pawłowska, nadbryg. Jacek Kaczmarek - Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzkiej PSP w Toruniu, st. bryg. Tomasz Kruczyński - Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu, płk. dypl. pilot Piotr Saniuk - Dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych, mł. insp. Maciej Estkowski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu i ppłk. Magdalena Zwierzchowska - dyrektor Zakładu Karnego. Ceremonii towarzyszyła oprawa muzyczna w wykonaniu Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzelnie. Licznie przybyły rodziny uczniów składających ślubowanie.

Starosta nawiązała do sytuacji zagrożenia, które kładzie się cieniem na nasze życie i wyraziła nadzieję, że młodzież z klas mundurowych, która dzisiaj składa ślubowanie może w przyszłości strzec naszego bezpieczeństwa. Spoczywa na niej ogromna odpowiedzialność, w obliczu wyboru drogi życiowej związanej ze służbami mundurowymi.

Symbolicznym toporkiem strażackim dokonano pasowania na strażaka każdego z uczniów. Dyrektor szkoły Dorota Gliwińska oraz mł. insp. Maciej Estkowski - Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Inowrocławiu przyjęli ślubowanie klas policyjnych na sztandar szkoły. Młodzi adepci straży pożarnej przeszli tzw. próbę wody i zaprezentowali pokaz ratownictwa. Po defiladzie, zaproszeni goście udali się do szkolnej izby pamięci, aby złożyć kwiaty w hołdzie Janowi Pawłowi II - patronowi placówki.

wsp_modul