Pierwszy zamknięty odcinek DK62 mieści się między Kobylnikami (od ronda) a Sławskiem Wielkim (od km 8+700 do 9+978). Objazd prowadzi drogą wojewódzką 412 do Żernik, następnie drogą lokalną do Bożejewic i drogą powiatową 2565C do Sławska Wielkiego. Planowany okres przełożenia ruchu to około 3 miesiące.

61ad3513-2a1b-4065-83c7-710cb44bbe35

Drugi zamknięty fragment DK62 znajduje się między Stodólnem a Strzelnem (od km 0+345 do 2+800). Trasa objazdu biegnie drogą powiatową 2446C przez Sławsko Dolne do skrzyżowania z DK25, następnie przez m. Dąbek do Strzelna. Na tym odcinku szacowany czas zmienionej organizacji ruchu będzie dłuższy – wyniesie około 8 miesięcy.

da2d812b-a416-4cf6-9d82-ef39c15934f7

Po zakończeniu prac na drodze krajowej numer 62 na odcinku około 10 kilometrów kierowcy dostaną do dyspozycji jezdnię poszerzoną do 7 m. Droga będzie ponadto omijać Stodólno i Sławsk Wielki.