Prace obejmują m.in. budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę sieci wodociągowej, położenie nowej nawierzchni ulic, ścieżek pieszo-rowerowych, a także wykonanie oznakowania i trawników.

Miasto Inowrocław zamierzało wydać na tę inwestycję 4 mln 850 tys. zł. Do przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 5 mln 796 tys. zł, którą wybrano. 95% kosztów pokryją fundusze z Polskiego Ładu.