To jedna z wielu opłat dla inowrocławskich podatników, które w tym roku zostały podwyższone w związku z inflacją i wzrostem kosztów utrzymania - w tym przypadku - placówek oświatowych. Jak zwracała uwagę naczelnik wydziału oświaty Magdalena Kaiser, rodzice nie powinni mocno odczuć takiej podwyżki, zaś dzięki temu przedszkola będą mogły zakupić np. potrzebne pomoce dydaktyczne. Za przyjęciem uchwały głosowało 16 radnych, przeciwko podwyższeniu opłaty głosował klub PiS.