Miejscy radni Damian Polak, Maciej Szota, Dobromir Szymański, Marcin Wroński i Jacek Tarczewski proponują, by pracownicy instytucji miejskich otrzymali w tym roku 15-procentową podwyżkę. Chodzi o takie jednostki, jak Urząd Miasta, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie czy Ośrodek Sportu i Rekreacji.

- Wykonując obowiązki Radnych Rady Miejskiej Inowrocławia bierzemy udział w licznych spotkaniach z mieszkańcami. Jednym z najczęściej poruszanych przez inowrocławian tematów jest problem niskich wynagrodzeń szczególnie w Urzędzie Miasta Inowrocławia, Ośrodku Sportu i Rekreacji, Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz wśród pracowników administracyjnych inowrocławskich przedszkoli i szkół, którzy organizują pracę nauczycieli. Wynagrodzenia w tych instytucjach są zazwyczaj na poziomie najniższej krajowej lub niewiele więcej. Przecież wszyscy się zgodzimy, że wykonują oni zadania wymagające zarówno dobrego przygotowania, kompetencji jak i zaangażowania oraz odpowiedzialności - piszą radni Zjednoczonej Prawicy.

Ich zdaniem, 15-procentowa podwyżka zapewni pracowników instytucji miejskich godne warunki do życia i rozwoju zawodowego. Czy jest możliwość realizacji tego postulatu?

- Wszelkie wnioski w sprawie wynagrodzeń pracowników były przedmiotem debaty nad budżetem miasta, jaka toczyła się w grudniu 2018 roku. Nie zostały zgłoszone wówczas przez Panów Radnych żadne propozycje w tym zakresie - zauważa Wojciech Piniewski, zastępca prezydenta Inowrocławia. - Obecnie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Inowrocławia za 2018 rok jest przedmiotem obrad poszczególnych komisji Rady Miejskiej Inowrocławia - dodaje.