- Liceum im. Marii Konopnickiej to szkoła ciesząca się powszechnym szacunkiem nie tylko lokalnej społeczności. To placówka, która kształci i wychowuje młodzież w duchu humanizmu, tolerancji i wielkiego patriotyzmu. Od zawsze wszystko to, co piękne, dobre i mądre wpisane jest w istnienie naszej szkoły i doskonale ją charakteryzuje - mówiła, nie ukrywając wzruszenia, Maria Żukowska, dyrektor szkoły.

W uroczystości zorganizowanej w sobotę w teatrze miejskim na widowni zasiedli m.in. parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele kuratorium oświaty, a przede wszystkim liczni absolwenci, nauczyciele i uczniowie. Wydarzenie było okazją do wręczenia "Złotych tarcz", dyplomów i medali.

Untitled-1g

- Szkoła to nie tylko budynek, to przede wszystkim ludzie, którzy ją tworzą. To nauczyciel, który wspiera każdego dnia swojego ucznia, inspiruje go, a przede wszystkim potrafi pobudzić w tym młodym człowieku ciekawość świata i zmotywować do owocnego działania. To uczeń, który właściwie zmotywowany, otoczony opieką i pełnym szacunkiem jest najpiękniejszym świadectwem powołania każdego nauczyciela. To wszyscy pozostali pracownicy, którzy codziennie wykonując swoją pracę przyczyniają się do jej rozwoju - mówiła Maria Żukowska.

- Chciałam złożyć wszystkim serdeczne gratulacje, podziękować za to, co zrobiliście przez wszystkie lata funkcjonowania naszej placówki oświatowej. Zawsze zaliczała się do wiodących, jeśli chodzi o poziom edukacyjny, ale także jeśli chodzi o jej sposób prowadzenia, rozliczenia. Gratuluję wszystkim absolwentom, że macie w swoim dorobku właśnie świadectwa maturalne z tej szkoły. Widzę po gościach, którzy się tu zgromadzili, jak wspaniałych ludzi wydała "Konopa". Brawa dla was - podkreślała Wiesława Pawłowska, starosta powiatu inowrocławskiego, który jest organem prowadzącym liceum.

Obchody jubileuszu w teatrze miejskim zakończył program artystyczny w wykonaniu uczniów "Konopy". Dalszy program obchodów znajduje się poniżej, a pod plakatem galeria zdjęć.

308452127_1135460113722934_2632202510179992324_n