- Istotą tej profilaktycznej akcji było uświadomienie kierującym zagrożeń, jakich mogą się spodziewać podczas nieprawidłowego przekraczania przejazdów kolejowych - informuje policja. By zapobiegać zdarzeniom drogowym z udziałem pociągów, przedstawiciele służb na przejeździe kolejowym w podkruszwickich Wróblach wręczali kierowcom tematyczne ulotki. Łącznie w rejonie przejazdu skontrolowano 10 pojazdów i wręczono 50 ulotek.