Uroczystość, która miała miejsce na placu przed Mysią Wieżą poprzedził przemarsz z orkiestrą wojskową ulicami miasta. Wzięli w niej udział m.in. wicemarszałek Dariusz Kurzawa, starosta inowrocławski Wiesława Pawłowska i burmistrz Kruszwicy Dariusz Witczak. Z powodu strajku nauczycieli grono pedagogiczne reprezentowała dyrekcja placówki.

1

2

slubowanie