1

2

3

4

5

W programie festiwalu, który potrwa do godz. 19.00 zaplanowano m.in. kiermasz produktów żywnościowych i tradycyjnych wyrobów ludowych, konkurs kół gospodyń wiejskich, festiwal pieśni ludowej oraz puszczanie wianków. Szczegółowy harmonogram godzinowy wraz z lokalizacjami znajduje się poniżej.

Program XI KFPL 2022 WK 01-page-001