Pzebudowa ulic: Młyńskiej, Stare Miasto, Plebanka, Poprzecznej i Przypadek wchodzi w skład jednej dużej inwestycji, polegającej na położeniu nowych instalacji podziemnych, nawierzchni ulic i chodników, czy budowie miejsc parkingowych. Właściwe prace poprzedziła wycinka drzew. Roboty mają potrwać do listopada 2019 roku.

0a