zielona sroda

- Wyspy o stalowej konstrukcji wypełnione są mieszanką piasku i żwiru. Takie podłoże preferowane jest przez rybitwę rzeczną. Pierwsze osobniki rybitwy rzecznej powracające z zimowisk są już obserwowane w Polsce. My natomiast czekamy z niecierpliwością na pełnie sezonu lęgowego, aby przekonać się czy nasze wyspy zostaną zasiedlone przez rybitwy! W zeszłym roku podobna wyspa została zwodowana w rezerwacie przyrody Jezioro Wieleckie i zaraz w pierwszym sezonie została zajęta przez rybitwy rzeczne i śmieszki - informuje na Facebooku Towarzystwo Przyrodnicze ALAUDA.

Zadanie zrealizowano z dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach projektu „Ptasie Wyspy – kontynuacja czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków siewkowych” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II osi priorytetowej Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.


Zobacz pozostałe artykuły z cyklu "Zielona środa". Kolejny odcinek w każdą środę o godz. 20.00.