- W obecnym czasie wszystko, co uświadamia nas, co dzieje się na wschodzie i skłania do pomocy uchodźcom, może być ważne. Z potrzeby chwili powstał utwór chyba dobrze oddający nasz gniew w stosunku do agresorów ze wschodu, i ukazujący tragiczną sytuację mieszkańców Ukrainy - mówią artyści.

Klip czerpie z twórczości z lat 90-tych pozostając w punk rockowym klimacie.