Powiatowy Lekarz Weterynarii w Inowrocławiu wydał rozporządzenie, na podstawie którego w promieniu jednego kilometra wyznaczono strefę objętą zakażeniem - obejmującą Kruszwicę, Kobylniki i Szarlej.

Rozporządzenie określa nakazy i zakazy, których należy przestrzegać w strefie objętej zakażeniem, wśród których znajduje się m.in. nakaz utrzymywania drobiu lub innych ptaków w odosobnieniu, w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami, utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający kontakt z dzikimi ptakami. Ponadto wprowadzony zostaje zakaz targowiskowej sprzedaży mięsa drobiowego, mięsa ptaków łownych, jaj konsumpcyjnych i wylęgowych.