Koordynatorzy mapy w inowrocławskiej komendzie tylko w 2021 roku odczytali z niej 1 608 sygnałów. Spośród nich potwierdziło się 648, a 615 zagrożeń zostało wyeliminowanych.

- W związku ze zgłoszeniami policjanci współdziałają z innymi służbami i instytucjami, bo wiele z zaznaczonych przez mieszkańców zagrożeń leży właśnie w ich kompetencjach. Gdy mowa o infrastrukturze drogowej informacje, zgłoszenia są kierowane na przykład do zarządów dróg - mówi Izabella Drobniecka z KPP w Inowrocławiu.

W 2021 roku na ternie powiatu inowrocławskiego do policji dotarły zgłoszenia:

  • nieprawidłowe parkowanie – 395,
  • niewłaściwa infrastruktura drogowa– 392,
  • przekraczanie dozwolonej prędkości – 245,
  • spożywanie alkoholu – 205,
  • dzikie wysypiska śmieci – 104,
  • zła organizacja ruchu drogowego – 94,
  • grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją – 49,
  • używanie środków odurzających – 34,
  • akty wandalizmu – 29,
  • nielegalne rajdy samochodowe – 14.

Policjanci zachęcają do zapoznania się z metodą pracy Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa i zaznaczania na niej swoich spostrzeżeń. Warto wiedzieć, że do tych zgłoszeń można dodać też opis oraz zdjęcie. W miejsca zgłoszeń wymagające działań policji, kierowane są wielokrotnie patrole.