Kierowcy dostaną do dyspozycji nową nawierzchnię asfaltową na długości blisko 1 km. Piesi chodzić będą z kolei po nowych chodnikach. W ramach inwestycji pojawi się też nowe oświetlenie i zatoki autobusowe. Prawie milion złotych na wykonanie zadania pochodzi z programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Roboty mają zostać zakończone do końca listopada br.