Dyżury rachmistrzów będą odbywały się codziennie od godz. 10:00 do 13:00. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych interesanci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będą mogli się spisać w siedzibie oddziału. Należy zabrać ze sobą numery PESEL wszystkich domowników.