Zainteresowani powinni mieć ze sobą numery PESEL wszystkich domowników.

  • 7 września (wtorek) – Rynek, godz. 12.00 – 17.00
  • 8 września (środa) – Rynek, godz. 14.00 – 17.00
  • 9 września (czwartek) – targowisko przy ul. Plebanka 20 w godz. 8.00 – 11.30 i rondo przy ul. Władysława Łokietka w godz. 13.00 – 16.00
  • 10 września (piątek) – rondo przy ul. Władysława Łokietka w godz. 13.00 – 16.00 i targowisko Manhattan przy ul. Wojska Polskiego w godz. 10.00 – 13.00
  • 11 września (sobota) – targowisko przy ul. Plebanka 20 w godz. 8.00 – 12.00 i targowisko Manhattan przy ul. Wojska Polskiego w godz. 9.00 – 12.00
  • 12 września (niedziela) – giełda przy ul. Józefa Krzymińskiego 4 w godz. 9.00 – 12.00

Przypominamy, że codziennie można się spisywać w inowrocławskim oddziale Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy w hali widowiskowo-sportowej.