Heroiczna obrona Inowrocławia podjęta głównie przez młodzież miała miejsce 8 września 1939 roku. Szkoła Wydziałowa - zburzona potem w odwecie przez nazistów - stała się ostatnim bastionem miasta i dowodem na ponadprzeciętne poczucie obrony godności, honoru i miejsca.

- Rekonstrukcja historyczna będzie nosić nazwę Inowrocławskie Termopile - antyczna batalia, pełna osamotnienia, tragedii i świadomości obrony własnej przestrzeni, własnych rodzin, języka, kultury, najważniejszych wartości - pięknie odżywa w naszej lokalnej tradycji; wraca jak topos literacki. Archetypy wojowników ze starożytnego wąwozu wciąż funkcjonują, są mitem żyjącym również w Inowrocławiu - informuje Łukasz Oliwkowski z III LO, reżyser przedsięwzięcia.

Skwer Obrońców Inowrocławia ma zamienić się w niezwykłe pole bitwy. W całości wydarzenia wezmą udział uczniowie szkół średnich - głównie z III LO, które z racji zajmowanego miejsca, jest jednym z naturalnych spadkobierców dziedzictwa Szkoły Wydziałowej. Trwają rozmowy z instytucjami pragnącymi wesprzeć przedsięwzięcie. Wiadomo, że już w tej chwili patronat nad planowanym wydarzeniem roztoczyły lokalne władze - starosta, prezydent i wójt.