Grażyna Kadłubowska - dyrektor Zespołu Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II w Inowrocławiu, pełniła funkcję dyrektora szkoły od 1 stycznia 1994 roku i z dniem 1 września 2021 r. przechodzi na emeryturę. Jarosław Obiała - dyrektor II LO im. Marii Konopnickiej pełnił funkcję dyrektora szkoły od 1 września 2006 r. i nadal pozostaje czynnym zawodowo nauczycielem.

- W imieniu Zarządu Powiatu Inowrocławskiego, składam Państwu ogromne podziękowania za wieloletnią, pełną zaangażowania pracę nauczyciela, wychowawcy i dyrektora. Jestem pełna uznania dla trudu i poświęcania, jaki włożyliście w edukację i wychowanie wielu pokoleń młodzieży z naszego powiatu. Dzięki Państwa pracy i osiągnięciom obie szkoły są w doskonałej kondycji i zapewniają młodym ludziom warunki pozwalające realizować plany na przyszłość. Życzę dobrego zdrowia, spokoju w życiu osobistym oraz realizacji wszystkich nowych planów - powiedziała starosta Wiesława Pawłowska.

Przypomnijmy, nowymi dyrektorami szkół wyłonionymi w wyniku przeprowadzonych konkursów zostali Maria Żukowska w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej oraz Dorota Gliwińska w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych im. Jana Pawła II. Nowe panie dyrektor rozpoczną pełnienie swoich obowiązków z dniem 1 września br.

powiatszkoly1