- Od wielu lat współpracujemy i wpieramy organizacje, które udzielają pomocy najbardziej potrzebującym mieszkańcom Inowrocławia. Osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej mogą zawsze liczyć na wsparcie – mówi prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza. – Dążymy również do tego, aby inowrocławianie wiedzieli jak działają takie jednostki i ilu osobom pomagają – dodaje.

W tym roku Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Inowrocławskie na prowadzenie schroniska i ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn, banku żywności oraz punktu medyczno-konsultacyjnego otrzyma 180 600 zł. Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Inowrocławiu w ramach dotacji będzie prowadzić schronisko dla bezdomnych kobiet (48 tys. zł) oraz świetlicę socjoterapeutyczną „Niezapominajka” (65 tys. zł). Wsparcie finansowe na swoją działalność otrzyma także Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Inowrocławiu (18 tys. zł).

Dotacje przyznano także organizacjom na projekty z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Kujawskie Stowarzyszenie Klub Abstynentów otrzyma środki na pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom oraz promocję trzeźwego stylu życia w społeczności lokalnej (20 tys. zł). W ramach pozyskanych środków Inowrocławskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Uszkodzeniem Mózgu będzie kontynuować zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i z opóźnionym rozwojem umysłowym (14 tys. zł). Koło Powiatowe w Inowrocławiu Polskiego Związku Niewidomych nadal będzie prowadzić działalność na rzecz osób niewidomych, a osoby z wadą słuchu będą mogły wziąć udział w rehabilitacji społecznej zorganizowanej przez Oddział Kujawsko-Pomorski Polskiego Związku Głuchych.