Rekrutacja dla kandydatów do szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski, będzie prowadzona na stronie internetowej: www.inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app

Strona będzie aktywna od 17 maja od godz. 8.00 do 21 czerwca do godz. 15.00. Oto najważniejsze terminy rekrutacji:

17 maja 2021 r. – 21 czerwca 2021 r. godz. 15.00 – złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.Uwaga! W przypadku oddziałów dwujęzycznych i oddziałów przygotowania wojskowego termin na złożenie wniosku mija 31 maja 2021 r.

25 czerwca 2021 r. – 14 lipca 2021 r. godz. 15.00 – uzupełnienie wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

22 lipca 2021 r. godz. 8.00 – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

23 lipca 2021 r. – 30 lipca 2021 r. godz. 15.00 – potwierdzenie woli kształcenia się w oddziale, do którego kandydat został zakwalifikowany poprzez złożenie oryginałów świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

2 sierpnia 2021 r. godz. 8.00 – ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.