Przebudowa pięciu ulic: Młyńskiej, Stare Miasto, Plebanka, Poprzecznej i Przypadek to w zasadzie jedna duża inwestycja, polegająca na położeniu nowych instalacji podziemnych, nowej nawierzchni ulic i chodników, czy budowie miejsc parkingowych. Obecnie drogowcy pracują na ul. Stare Miasto i Poprzecznej, a przy kolejnych rozpoczęto właśnie wycinkę drzew, które kolidowały z zaplanowanymi pracami.