Wśród kryteriów analizy fotoradarów z dostępnymi danymi o prędkościach pojazdów, wzięto pod uwagę intensywność wypadków oraz udział pojazdów przekraczających prędkość o ponad 20 km/h w całym potoku ruchu. M.in. na tej podstawie sklasyfikowano 247 urządzeń rejestrujących, dzieląc je na 4 grupy.

Fotoradar w Gniewkowie z wartością s na poziomie 17,46 znalazł się w III grupie, która oznacza konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego ze wskazaniem na pozostawienie fotoradaru.

- W grupie III przekroczenia są stosunkowo rzadkie, a wypadki występują często. W takiej sytuacji należy podjąć dodatkowe kroki zapewniające podnoszące poziom BRD, gdyż sam fotoradar jest niewystarczający. Nie sposób jednoznacznie stwierdzić jak usunięcie radaru wpłynęłoby na poziom wypadkowości. Takie działanie nie jest jednak zalecane ze względu na ryzyko dalszego pogorszenia sytuacji - czytamy w raporcie.

Z informacji NIK, która kontrolowała bezpieczeństwo przejść dla pieszych w kujawsko-pomorskiem wynika, że w latach 2016-2019 fotoradar w Gniewkowie rejestrował kolejno 321, 256, 1 716 i 1 603 przekroczenia prędkości. Najwyższa odnotowana wartość to 111 km/h na dopuszczalnych 50 km/h.

DSC_3378