zielona sroda

Ile papierosów "wypalasz" dziennie, oddychając zanieczyszczonym powietrzem? Mieszkając w Inowrocławiu możesz to oszacować dzieląc stężenie PM10 przez 6. Dlaczego przez 6? Wyjaśnienie poniżej.

Dokładnie można to sprawdzić korzystając z kalkulatora dostępnego na stronie omnicalculator.com. Jednak trzeba znać stężenie benzo[a]pirenu. Dane wykorzystywane w kalkulatorze są średnią wartością z 2017 r. Można jednak wpisać tam aktualne dane, które znajdują się na stronie: powietrze.gios.gov.pl.

Najnowsze dane pochodzą z grudnia 2020 r. Średnie miesięczne stężenie BaP w Inowrocławiu (stacja w Solankach) wynosiło wtedy 4,1 ng/m3, natomiast średnie stężenie pyłu PM10 to 30,8 ug/m3. Odpowiada to wypalaniu 5 papierosów dziennie. Jak widać wielkość stężenia pyłu PM10 jest w przybliżeniu 6–krotnie większa od ilości papierosów. Postępując odwrotnie, wystarczy podzielić stężenia PM10 przez 6, aby w przybliżeniu oszacować ilość papierosów odpowiadających oddychaniu zanieczyszczonym powietrzem w ciągu doby.

Średnie stężenie pyłu PM10 w styczniu w Inowrocławiu wynosiło 31,8 µg/m3, maksymalne 158,5 µg/m3 - dane ze stacji GIOŚ. Oznacza to, że średnio w ciągu doby mieszkańcy wdychali ilość benzo[a]pirenu równoważną wypaleniu ok. 5,3 papierosa, a w ciągu miesiąca 164 papierosy.

Maksymalne stężenie wystąpiło w dniu 18 stycznia i wynosiło 158,5 µg/m3. W tym dniu ilość równoważnych papierosów wyniosła 26. Po ukazaniu się danych o stężeniu benzo[a]pirenu w styczniu, powyższe obliczenia będzie można zweryfikować.

Pamiętajmy, że dzieci też oddychają tym samym powietrzem. Wprawdzie 7-latek wdycha 5-krotnie mniej powietrza, a niemowlę 10-krotnie mniej, ale to i tak oznacza, że „wypalali” w styczniu odpowiednio 1,1 i 0,5 papierosa. Żadna matka nie da dziecku papierosa, ale narażając dziecko na oddychanie zanieczyszczonym powietrzem naraża go na wdychanie benzo[a]pirenu równoznaczne paleniu papierosów. Przed wyjściem na spacer warto sprawdzić zanieczyszczenie pyłem PM10, podzielić przez 6 i będziemy wiedzieli, czy wychodzimy pooddychać świeżym powietrzem, czy na „dymka”.
Inowrocławski Alarm Smogowy

fot. GIOŚ, Inowrocławski Alarm Smogowy
Przechwytywanie w trybie pełnoekranowym 23.02.2021 084606.bmp

Kolejny odcinek z cyklu "Zielona środa" już za tydzień.


Sprawdź poprzednie odcinki:

20201128-111128-full
#1 Ten widok przyprawia o dreszcze