Nowe kwalifikacje zawodowe uczniowie uzyskali w ramach projektu „Twoja wiedza - Twoja przyszłość III” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Każdemu uczestnikowi kursu sfinansowano w ramach projektu koszt egzaminu zewnętrznego oraz wydanie świadectw kwalifikacyjnych.

Świadectwa oraz certyfikat starosta Wiesława Pawłowska przekazała na ręce Małgorzaty Kowalewskiej dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego w Inowrocławiu, w którym odbywał się kurs. W spotkaniu uczestniczył również jeden z uczniów, absolwent szkoły - Marcin Walczak.

- Kursy zawodowe są ważnym elementem kształcenia zawodowego, gdyż zapewniają rzeczywiste warunki pracy naszym uczniom oraz pozwalają im przygotować się do wymagań pracodawców i rynku pracy – mówi starosta Wiesława Pawłowska.