- W związku z intensywnymi opadami śniegu oraz silnym mrozem inowrocławska straż pożarna przypomina właścicielom, zarządcom i administratorom budynków o obowiązku usuwania zalegającego śniegu na dachach budynków, jak i zwisających sopli. Śnieg zalegający na powierzchni dachu może negatywnie wpłynąć na jego konstrukcję, zwłaszcza w czasie roztopów i wahań temperatury, co może stanowić zagrożenie dla użytkowników tych obiektów, jak i przechodniów. Pamiętajmy! Jeden metr kilkunastocentymetrowej warstwy śniegu (często mokrego lub zlodowaciałego) może ważyć nawet kilkaset kilogramów! Obowiązek bezpiecznego użytkowania obiektu nakłada art. 61 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11.), jak również art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961, 1610) zobowiązujący właścicieli budynków, obiektów budowlanych lub terenów, do zapewnienia osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwa i możliwość ewakuacji - informuje Jarosław Skotnicki, kierownik sekcji kontrolno-rozpocznawczej w KP PSP w Inowrocławiu.