Planowany całkowity koszt zadania to ponad 10,3 mln zł, a 80% tej kwoty pochodzić będzie z budżetu państwa. Nowy most został zaprojektowany na najwyższe klasy obciążenia taborem samochodowym oraz pojazdami specjalnymi. Sam obiekt oraz drogi dojazdowe zaprojektowano tak, by w przyszłości mogły stanowić część obwodnicy Kruszwicy w ciągu drogi krajowej nr 62.

Gmina Kruszwica jako jedyna w województwie kujawsko-pomorskim otrzymała dofinansowanie na budowę mostu w Kobylnikach w ramach programu "Mosty dla regionów". W przetargu na budowę mostu w Kobylnikach udział wzięło 12 firm z całej Polski. Wyłonionym wykonawcą została firma WANT z Tczewa.