W związku z trwającym stanem epidemii i koniecznością ograniczenia do minimum bezpośrednich kontaktów petentów z pracownikami urzędu Sprawy w Wydziale Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego przy ul. Mątewskiej 17 w Inowrocławiu należy załatwiać poprzez składanie zakopertowanych wniosków z dołączonym numerem telefonu kontaktowego w „skrzynce podawczej” znajdującej się przy wejściu „B”.

Odbiór dowodów rejestracyjnych następuje przez wirtualne wydanie w systemie CEPiK, natomiast dowód rejestracyjny, karta pojazdu i decyzja przesłana zostanie listownie na adres zamieszkania. Prawa jazdy uzyskane po raz pierwszy oraz wtórniki praw jazdy będą przesyłane listownie na adres zamieszkania. Odbiór dokumentów w pozostałych sprawach następuje w wejściu „D”, po telefonicznym kontakcie pracownika i ustaleniu terminu odbioru.

Starostwo Powiatowe w Inowrocławiu