Spółka wprowadziła te działania, aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii.

Przewoźnik przypomina, że zgodnie z najnowszym rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października tego roku, obecnie w pociągach PKP Intercity zajętych może być jednocześnie co najwyżej 50 proc. miejsc siedzących.

Jednocześnie pasażerowie mogą zajmować dowolne miejsca w obrębie posiadanej klasy wagonu z zachowaniem dystansu od pozostałych podróżnych, bez względu na miejsce wskazane na zakupionym bilecie.

Na pokładach pociągów obowiązuje zakrywanie ust i nosa podczas trwania całej podróży.

PKP Intercity podkreśla, że w trosce o bezpieczeństwo podróży, nadal konieczny jest ścisły nadzór nad poziomem zajętości miejsc nie tylko w poszczególnych relacjach, ale także na każdym odcinku podróży. Dlatego też cały czas obowiązuje wprowadzona w czerwcu obowiązkowa rezerwacja miejsc we wszystkich pociągach.

Przewoźnik podkreśla, że stale kontroluje frekwencję we wszystkich swoich pociągach, a widząc zwiększone zainteresowanie połączeniami, w miarę możliwości podejmuje decyzje o wzmocnieniu ich dodatkowymi wagonami oraz dostosowaniu składów do bieżącego obłożenia w pociągach.

Pod koniec września tego roku PKP Intercity zmieniło zasady rezerwacji miejsc w pociągach. Nowe rozwiązanie pozwala na równomierne rozmieszczenie zamówionych miejsc w wagonach.

Dzięki temu w pierwszej kolejności w wagonie lub pociągu rezerwowane są skrajne miejsca w kolejnych przedziałach. Po zajęciu tych miejsc dopełniane są kolejne przedziały. W efekcie podróżni będą rozmieszczani w miarę równomiernie we wszystkich wagonach.

Nowy sposób przydzielania miejsc obowiązuje na połączenia, które są realizowane od 18 września tego roku, jednak rozwiązanie to będzie w pełni widoczne od 18 października, co ma związek z 30-dniowym okresem przedsprzedaży.

PKP Intercity informuje, że w związku z pandemią, każdy skład przewoźnika jest dezynfekowany i czyszczony po zakończeniu przejazdu. Od marca do września 2020 wykonano ponad 225 tysięcy dezynfekcji.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ dym/