- Już po raz drugi w ten sposób wspieramy uzdolnioną młodzież. Chcemy motywować utalentowanych uczniów naszych szkół. Stypendia za wybitne wyniki w nauce, artystyczne i sportowe są formą docenienia tych, których zainteresowania wykraczają poza szkolny program nauczania i którzy osiągają znaczące sukcesy. A Wy stypendyści powinniście być z siebie bardzo dumni - jesteście bowiem kwiatem swojego pokolenia – mówi starosta Wiesława Pawłowska.

Stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie wypłacane jest od września 2020 roku do czerwca 2021 roku. Trafi ono do 14 uczniów I LO, 12 z II LO, 3 z III LO i 2 z ZS im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu.