Podczas lekcji terenowej, uczniowie mogli w otoczeniu wspaniałych zabytków romańskiej rzeźby, zapoznawać się bezpośrednio z dziedzictwem naszego regionu. - Zetknęli się z bazylikowym oraz rotundowym typem budowli sakralnych, rozpoznawali gwiaździste, palmowe i krzyżowe sklepienia gotyckie, a także przyswoili sobie symboliczną mowę ciała, dzięki której romańscy kamieniarze stworzyli alfabet przywar i cnót ludzkich w dekoracji rzeźbiarskiej fenomenalnych kolumn Cnót i Przywar nawy głównej kościoła opackiego zakonu Norbertanek - informują nauczyciele z Zespołu Szkół Budowlanych w Inowrocławiu.

Żywa lekcja historii odbyła się w ramach lekcji historia sztuki, pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu Dawida Wawrzyniaka.

1