Wykonawca - firma Inodrog, od razu po przejęciu placu budowy zaczęła intensywne prace.

- Umowę skonstruowaliśmy tak, by najważniejszy odcinek pomiędzy ulicą Szkolną i przejazdem kolejowym gwarantował bezpieczny przejazd jeszcze w tym roku. Trwają roboty związane z dokończeniem kanalizacji sanitarnej i deszczowej. We współpracy z gminą porządkowane są również niezinwentaryzowane przyłącza. Wzdłuż krawędzi jezdni montowane są elementy odwodnienia liniowego. Ekipy brukarskie ustawiają kolejne krawężniki i obrzeża przy ciągach pieszo-rowerowych. Wykonawca ściągnął na plac budowy ciężki sprzęt, między innymi: koparki, koparko-ładowarki, wywrotki. Na placu budowy każdego dnia działa ponad 30 pracowników - informuje Michał Sitarek, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Pakości.

1

Dokończenie prac na drodze wojewódzkiej pomiędzy Pakoskim Rynkiem a Jankowem pochłonie 6 milionów zł, zakończenie wszystkich prac planowane jest w połowie przyszłego roku. Do tego czasu warto korzystać z objazdu wytyczonego ulicami Cmentarną i Mikołaja. Gruntownie zmodernizowana trasa będzie objęta długą 7-letnią. Inwestycja jest finansowa w oparciu o środki unijne pozyskane przez Urząd Marszałkowski.

2

3