- Projekt "Budowa centralnego systemu automatycznego nadzoru na ruchem drogowym", dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego urządzenie zostało zakupione, zakładał poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez instalację urządzeń rejestrujących przy drogach krajowych. W związku oddaniem do użytkowania obwodnicy Inowrocławia ulica Poznańska straciła status drogi krajowej - poinformowało nas Biuro Informacji i Promocji Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Fotoradar z Inowrocławia powędrował do Boczowa w województwie lubuskim, na drogę krajową nr 92.