Ostrowski Expres Inwestycyjny to kompleksowy program zrównoważonego rozwoju miasta, który za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskał wsparcie w postaci środków z EBI w wysokości 110 mln zł. W połączeniu ze środkami z budżetu samorządowego, w najbliższych latach Ostrów Wielkopolski zrealizuje szereg inwestycji, które poprawią jakość życia mieszkańców.

Ostrów Wielkopolski otrzymał pożyczkę z EBI za pośrednictwem BGK na preferencyjnych warunkach na okres 25 lat, a jej spłata rozpocznie się dopiero za 5 lat.

Jak tłumaczyła Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego, takie rozwiązanie nie uszczupla corocznego budżetu i bieżącego finansowania miasta.

Do 2023 roku Ostrowianie mogą liczyć na realizację ok.100 zadań inwestycyjnych o charakterze: edukacyjno-opiekuńczym, społecznym infrastrukturalnym (budowa dróg, chodników i ścieżek rowerowych). Planowane są też inwestycje ekologiczne, sportowe i rekreacyjne oraz rewitalizacja przestrzeni miejskiej.

„Sięgamy po nowy, ambitny instrument finansowania. Uważam, że tylko odważne, ale jednocześnie rozważne decyzje, dają szanse na skok cywilizacyjny miastom średniej wielkości, w których można zapewnić wygodne, bezpieczne i atrakcyjne warunki do życia” - podkreśliła Beata Klimek, obecna na uroczystym podpisaniu umowy.

Jak powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, BGK uczestniczy już w połowie transakcji finansowania działalności samorządów, a co piąta złotówka finansowania przekazanego Jednostkom Samorządu Terytorialnego (JST) w Polsce pochodzi właśnie z tej instytucji.

„Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, którego ważnym uczestnikiem są samorządy. Pomagamy samorządom w wieloletnim i zrównoważonym rozwoju. To jest pilotażowy projekt finansowania miast średniej wielkości w postaci finansowania długoterminowego" - wyjaśnił wiceprezes zarządu BGK.

Na bazie doświadczeń BGK i EBI z pilotażu w Ostrowie Wielkopolskim mają zostać dopracowane ostateczne parametry wspólnego programu długoterminowego finansowania miast średniej wielkości (do 100 tys. mieszkańców). W finalnej wersji projekt powinien wystartować w pierwszym kwartale 2021 roku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank aktywnie wspierający rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.

Europejski Bank Inwestycyjny jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której właścicielami są państwa członkowskie. Bank udostępnia długoterminowe finansowanie z przeznaczeniem na realizację inwestycji istotnie przyczyniających się do realizacji celów unijnych.

Źródło informacji: Centrum Prasowe PAP