W sierpniu miejski radny Marcin Wroński zwrócił się z interpelacją do prezydenta Inowrocławia Ryszarda Brejzy w sprawie zalegających odpadów wielkogabarytowych na Rąbinie. Problem dotyczył m.in. ulic Cymsa, Błażka, Gruszczyńskiego i Wojska Polskiego.

- Stawki za odbiór śmieci zostały w Inowrocławiu ostatnio dwukrotnie podwyższone, więc mieszkańcy powinni otrzymywać usługę w odpowiednim standardzie. Proszę o uporządkowanie osiedla Rąbin i częstszy monitoring miejsc, w których składowane są śmieci wielkogabarytowe - pisał Marcin Wroński.

Ewa Witkowska, zastępca prezydenta Inowrocławia informuje, że od września mieszkańcy będą mogli częściej oddawać odpady wielkogabarytowe.

- Zgodnie z nowym regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Inowrocławia, który obowiązuje od 1 września 2020 r. odpady wielkogabarytowe będą odbierane częściej, tj. raz na kwartał. Najbliższa zbiórka odpadów planowana jest we wrześniu - mówi Ewa Witkowska.