W pięciu liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 532 tegorocznych absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 474 z nich.

u2
fot. Starostwo Powiatowe

Maturzyści najlepiej poradzili sobie z językiem angielskim, zdawalność tego przedmiotu wyniosła 97,34 proc, a najwyższa, bo aż 100 proc. była w I LO im. Jana Kasprowicza i II LO im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu. Język polski zdało 95,13 proc., a matematykę 91,54 proc. licealistów. Z tymi przedmiotami najlepiej poradzili sobie absolwenci „Kaspra”, matematykę zdali wszyscy, a języka polskiego nie zdało tylko 2 ze 163 zdających.

35 absolwentów liceów będzie miało szansę poprawić wynik matury 8 września, ponieważ nie zdali tylko z jednego przedmiotu.

Z kolei w ośmiu technikach, dla których organem prowadzącym jest powiat inowrocławski, do egzaminu maturalnego z wszystkich przedmiotów obowiązkowych przystąpiło 337 tegorocznych absolwentów, a świadectwo dojrzałości otrzymało 193 z nich. Do poprawki wrześniowej uprawnione są 103 osoby. Najwyższa zdawalność była z języka angielskiego i wyniosła 88,79 proc., język polski zdało 81,01 proc. a matematykę – 69,73 proc. absolwentów techników.

W technikum w Zespole Szkół Budowlanych odnotowano najwyższą zdawalność z języka polskiego – 91,49 proc. i języka angielskiego – 97,78 proc., natomiast z matematyką najlepiej poradzili sobie absolwenci technikum w Zespole Szkół Chemiczno-Elektronicznych – zdało 88,46 proc. przystępujących do matury.