Spośród 156 nadesłanych prac jury w składzie: Małgorzata Nijak-Kucharska, Sylwia Lewartowska oraz Ryszard Modrzejewski (artyści plastycy) nagrodziło 25 prac. Galę uświetniły występy artystyczne uczniów. Uczniowie zaprezentowali zgromadzonym gościom, wśród których byli: dr Teresa Kowalczyk - przewodnicząca Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej
w Gnieźnie i zarazem przedstawiciel organu prowadzącego szkołę oraz ks. dr Hubert Wiśniewski, pantomimę pt. "Ręce". Nagrodzeni oraz wyróżnieni uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody książkowe, upominki i słowa uznania od dyrektora szkoły ks. Jana Maćkowiaka.

1

2

3