W parku utwardzono ścieżki, pojawiły się nowe ławki, kącik seniora, łąka kwietna i amfiteatr. Zamontowano też oświetlenie główne i boczne chodnika parkowego, przebudowano studnie kanalizacyjne poprzez ich obniżenie i wyrównanie z poziomem terenu. Gmina planuje w tym miejscu także montaż monitoringu miejskiego.

- Park miejski jest teraz otwarty i gotowy do użytku, oferując mieszkańcom Janikowa piękną i funkcjonalną przestrzeń do wypoczynku i rekreacji. Mieszkańcy potrzebują miejsc zielonych i przystosowanych do odpoczynku. To inwestycja, która z pewnością wpłynie pozytywnie na jakość życia w mieście - mówi Bartłomiej Jaszcz, burmistrz Janikowa.

Inwestycja realizowana była w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.