Choć parking znajduje się tuż obok basenu "Delfin", to w dużej mierze korzystają z niego także kierowcy, którzy mają do załatwienia sprawy w Urzędzie Miasta lub Starostwie Powiatowym, w sezonie w dni wolne przydaje się natomiast, gdy chcemy udać się do Parku Solankowego.

Równocześnie prowadzony był remont konstrukcji dachu, budowy pomostu technicznego i oświetlenia krytej pływalni "Delfin". Obecnie trwają prace odbiorowe. Po tym czasie niecka basenu zostanie ponownie napełniona wodą.

- W trosce o bezpieczeństwo osób korzystających z pływalni, przeprowadzone zostaną niezbędne badania jakości wody. Ponowne otwarcie "Delfina" planowane jest na ostatni tydzień kwietnia - informuje Urząd Miasta Inowrocławia.

Zadania otrzymały wsparcie finansowe z Programu Inwestycji Strategicznych, łączny ich koszt to ponad 3,5 mln złotych.