- W ostatnim czasie otrzymaliśmy zgłoszenie od mieszkańca, który zauważył koczującą osobę bezdomną w prowizorycznym namiocie z folii niedaleko wiaduktu przy ul. Poznańskiej. Na miejsce pojechał patrol wraz z pracownicami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zajmującymi się bezdomnością, z którymi regularnie współpracujemy w takich przypadkach. Bezdomny mężczyzna odmówił jakiejkolwiek pomocy, stwierdził, że zamierza się przenieść do innego miasta - informuje straż miejska.

Podczas podobnych interwencji strażnicy miejscy często współpracują z zespołami ratownictwa medycznego, ponieważ bezdomni czasami wymagają pomocy medycznej. W Inowrocławiu pomocą osobom bezdomnym zajmuje się m.in. Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Jacewskiej 118.