- Działalność Rzecznika Konsumentów cieszy się dużą popularnością w Powiecie Inowrocławskim. W poprzednim roku kontynuowane były różnorodne formy pomocy konsumentom, co wiąże się z dużą ilością zgłaszanych spraw. Wielu konsumentów jeszcze przed zawarciem umowy lub dokonaniem czynności prawnych kontaktuje się z Biurem Rzecznika Konsumentów celem zasięgnięcia porad i informacji w zakresie uprawnień i obowiązków. W sprawach, które nie mieściły się w zakresie działania Rzecznika, starano się ukierunkować interesanta co do dalszych możliwości pozytywnego rozstrzygnięcia sporu. Różnorodność spraw wpływających do Rzecznika, często bardzo zawiły charakter wymaga dużej wiedzy i doświadczenia w stosowaniu prawa z różnych dziedzin. Praca Rzecznika Konsumentów jak i również samego biura znajduje odzwierciedlenie w licznych podziękowaniach składanych osobiście jak i pisemnie - czytamy w sprawozdaniu za 2022 rok.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Inowrocławiu przyjmuje interesantów w budynku przy ul. Ratuszowej 38 w pokoju nr 146 w poniedziałki i wtorki w godzinach 7.30-15.30 oraz środy w godzinach 8.00-12.00. Poprzez zapewnienie obsługi administracyjnej biuro rzecznika czynne jest w poniedziałki w godzinach 7.00-15.30, wtorki w godzinach 7.00-16.30, środy i czwartki między 7.00 a 15.00 oraz w piątki od 7.00 do 13.30. Telefon: 52 35 92 106, email: konsument@inowroclaw.powiat.pl.