Jednostka zastrzega sobie prawo do jego modyfikacji w zależności od potrzeb lokalnego rynku pracy. Informacje o naborach na poszczególne szkolenia będą publikowane na stronach urzędu i w gablotach informacyjnych.

Z całym planem można zapoznać się tutaj (plik .doc).