Powiat Inowrocławski, który dwa lata temu wprowadził własną komunikację autobusową (współfinansowaną ze środków rządowego funduszu) ogłosił właśnie konsultacje Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego. Mowa jest w nim o trybie wyboru operatora autobusowego do 2030 roku, który według wstępnych założeń ma mieć charakter koncesyjny. Powiat zapowiada też zwiększenie jakości i podniesienie standardu usług przewozowych, o co postulują sami mieszkańcy. Chodzi m.in. o lepszą dostępność przystanków, punktualność oraz poprawianie standardu podróżowania i oczekiwania na podróż poprzez modernizację przystanków i wprowadzenie taboru niskopodłogowego z systemem informacji pasażerskiej.

Aktualizacja planu uwzględnia zmiany w siatce połączeń, wprowadzając podział linii autobusowych na podstawowe "P" z numerem linii i uzupełniające, oznaczane wyłącznie literami.

Opinie i uwagi do projektu zaktualizowanego planu można do 13 października składać drogą elektroniczną lub pisemnie na formularzu dostępnym w siedzibie starostwa i na oficjalnej stronie internetowej powiatu.

liniepowiat