O formie opieki rodzice zostaną poinformowani za pomocą dzienników elektronicznych i stron internetowych szkół. W przypadku strajku, dla młodzieży zaplanowano zajęcia dydaktyczne lub opiekuńcze, w zależności od liczby protestujących nauczycieli. W dniach 8 – 10 kwietnia w części szkół odbędą się też rekolekcje wielkopostne.

W czterech szkołach powiatowych przeprowadzone zostaną egzaminy. Dyrektorzy gimnazjum dwujęzycznego przy I LO w Inowrocławiu, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kruszwicy, Zespołu Szkół im. Marka Kotańskiego i Centrum Kształcenia Ustawicznego zapewniają, że komisje zostaną zorganizowane i egzaminy się odbędą, a obsadę zespołu nadzorującego stanowić mają zasoby kadrowe.

W przypadku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zapisy dzieci na badania będą ograniczone. W Młodzieżowym Domu Kultury, w przypadku strajku, zajęcia zostaną ograniczone i prowadzone tylko przez jednego nauczyciela. Sekretariat będzie czynny.

W Zespołach Szkół Ponadgimnazjalnych w Kościelcu i Kobylnikach dyrektorzy są zobligowani do zapewnienia opieki osobom przebywającym w internacie. Całodobowa opieka zostanie zorganizowana również dla młodzieży przebywającej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Kruszwicy.