Kruszwicki samorząd zadeklarował współpracę poprzez realizację wspólnej inwestycji z powiatem. Zakres planowanego zadania miałby obejmować budowę chodników, zatok autobusowych i fragmentu ścieżki rowerowej oraz zjazdów do posesji w obrębie Szarleja.

- Od kilku lat na wniosek mieszkańców zabiegamy o realizację tego przedsięwzięcia przez Powiat Inowrocławski. Proponujemy również wsparcie finansowe, jeśli samorząd powiatowy zdecyduje się na realizację tego zadania. Mamy nadzieję, że nasza oferta zostanie pozytywnie rozpatrzona, tym bardziej że Powiat zadeklarował przystąpienie do wykonania dokumentacji projektowej. Ze swojej strony udostępniliśmy opracowaną wcześniej koncepcję przebudowy tego odcinka drogi - informuje Dariusz Witczak, burmistrz Kruszwicy. Na temat inwestycji włodarz rozmawiał wczoraj z Wiesławą Pawłowską, starostą inowrocławskim.