Przyczynami tych zdarzeń były nieprawidłowe skręcanie, nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu, nieprawidłowe wyprzedzanie, nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu oraz niezachowanie bezpiecznej odległości. Sprawcy kolizji otrzymali mandaty po 1 020 zł (dwukrotnie) oraz 1 050 zł, 1 300 zł i 1 500 zł.

Tego samego dnia w Witowicach i Złotnikach Kujawskich dwóch kierowców za przekroczenie prędkości otrzymało mandaty po 800 zł.