Zamiast I piętra szpitala, poradnie zlokalizowane zostały na parterze lewego skrzydła budynku po byłej stacji dializ. Godziny przyjęć w poradniach pozostają bez zmian, podobnie jak numery telefonów do rejestracji:

Poradnia Onkologiczna – gabinet nr 1.33 – nr tel. do rejestracji: (52) 354 54 93

Poradnia Chirurgii Onkologicznej – gabinet nr 1.38 – nr tel. do rejestracji: (52) 354 54 93

Poradnia Hematologiczna – gabinet nr 1.24 – nr tel. do rejestracji: (52) 354 55 44